GDPR

Begeleiding tot compliancy

ITBC staat in voor begeleiding van bedrijven die wensen te voldoen aan de Europese GDPR wetgeving.

Wat moet er nu eigenlijk concreet gebeuren?
1. aanstellen van een verantwoordelijke voor gegevensbescherming binnen uw organisatie of bedrijf
      
 (DPO = Data Protection Officer)
2. starten met het opstellen van het DATA-REGISTER

Waarna:
• analyse van het risico verlies of diefstal van gegevens
• bijsturen procedures en organisatie binnen de onderneming
• verstevigen van de IT-security

Door wie?
ITBC verzorgt onafhankelijke audits voor bedrijven en dit binnen volgende vakdomeinen:
• IT-infrastructuur
• IT-beveiliging
• Telecommunicatie
• Business Software

ITBC kan mits uw akkoord in staan voor het helpen opstellen van het DATA-REGISTER (verplichting art.30) en het aanleveren van adviezen, alsook de verdere opvolging in samenwerking met de verantwoordelijke voor GDPR binnen uw onderneming.